Værdigrundlag

Værdier, vi baserer vores undervisning på

Udfordrende faglighed
 • Fagligt og pædagogisk dygtige lærere
 • Høje ambitioner for undervisningen
 • Konstant lærerudvikling
 • Blik for tværfaglige berøringsflader
 • Viser imødekommenhed både fagligt og socialt

Engagement 

 • Møder undervisningen med en positiv og engageret attitude
 • Tager eleverne seriøst og styrker deres medejerskab til undervisningen
 • Tager udgangspunkt i elevernes faglige niveau og udfordrer dem


Værdier, vi baserer vores omgangsform på

Tillid

 • Har respekt for hinandens forskelligheder
 • Giver plads til humor og uhøjtidelighed
 • Stoler på, at vi hver især bidrager med det bedste, vi kan

Åbenhed

 • Viser imødekommenhed både fagligt og socialt
 • Kan give og modtage positiv og negativ feedback
 • Tør sige ”ja” til nye udfordringer

Værdier, som skal ruste eleverne til deres fremtid

Ansvarlighed

 • At lære eleverne, at udvise respekt for andre mennesker
 • At gøre dem i stand til at deltage aktivt i skoledemokrati baseret på medbestemmelse og gennemsigtige beslutningsprocesser

Selvstændighed

 • Styrke elevernes handleevne
 • Styrke elevernes selvværd og selvrefleksion

Mangfoldighed

 • Acceptere og se potentialet i forskellighed
 • At møde andre kulturer
Faglighed
 • Styrke elevernes evne til at reflektere og sætte deres faglighed i større perspektiv
 
www.marselisborg-gym.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.
×