Team Danmark

Marselisborg Gymnasium har tilbudt ordningen med Team Danmark siden 1999. Vi har på nuværende tidspunkt ca. 130 TD-elever og ca. 40 ESAA elever.
Du skal på et særligt ansøgningsskema fra Team Danmark søge om godkendelse af dit idrætslige niveau. Det er ikke skolen, men Team Danmark, der afgør, om du opfylder de idrætslige kriterier. For at begynde på Marselisborg Gymnasium som TD-elev skal du altså både være godkendt at Team Danmark og opfylde de almindelige kriterier for optagelse i gymnasiet.


Student på 4 år

Hvis du vælger det 4-årige forløb, vil du opleve et mærkbart fald i arbejdsbelastningen på skolen. Du vil givetvis også få bedre mulighed for at indhente det forsømte skolearbejde og for at benytte dig af tilbuddet om erstatningsundervisning.

Samtidig stiller ordningen store krav til dig og din selvdisciplin.  Du vil nemlig få en vis mængde mellemtimer, som du må lære at udnytte fornuftigt. En lektion på MG varer 90 minutter, og frikvartererne oftest 30 minutter, så en mellemtime kan indebærer en pause på 2½ time.  Du kan derfor med udbytte arbejde på skolens bibliotek, aftale en erstatningstime, eller skemalægge en af dine træningsaktiviteter som en del af din arbejdsuge.

Vi har ikke noget kollegium på skolen og kan ikke påtage os at skaffe bolig ude i byen, hvis dit uddannelsesforløb indebærer, at du må flytte til Aarhus.

Men ESAA kan anvise kollegieværelser to steder I umiddelbar nærhed af Marselisborg Gymnasium. Flere af vore TD/ ESAA elever bor på disse kollegier.

Hvis du er borte fra undervisningen på grund af træning, stævner eller lignende i Team Danmark-regi, har du mulighed for at søge TD om erstatningstimer i de fag, hvor du har brug for det. Din  TD-koordinator her på skolen kan hjælpe dig med det. Reglen er, at man pr. TD-relateret fraværsdag får 1 erstatningstime.

redAarow   Team Danmark

Når du på www.optagelse.dk søger ind på den 4 årige Team Danmark linje, skal du afkrydse studieretningen "Biologi A - kemi B".

redAarow   td-studieretningen

   


Team Danmark / ESAA

Marselisborg Gymnasium har tilbudt ordningen med Team Danmark siden 1999. Vi har på nuværende tidspunkt ca. 100 elever TD/ESAA elever i de 4-årige klasser og ca. 50 TD/ESAA elever i de 3-årige klasser, alle med fri til morgentræning to gange om ugen.

Du skal på et særligt ansøgningsskema fra Team Danmark søge om godkendelse af dit idrætslige niveau. Det er ikke skolen, men Team Danmark, der afgør, om du opfylder de idrætslige kriterier. For at begynde på Marselisborg Gymnasium I den 4-årige klasse skal du altså både være godkendt at Team Danmark og opfylde de almindelige kriterier for optagelse i stx.

 Noget lignende gælder ESAA-elever.  De skal søge om godkendelse hos ESAA( Elite Sports Akademi Aarhus), og her er det så ESAA, der godkender deres sportslige niveau. Her gælder  selvfølgelig også, at eleverne skal opfylde de almindelige kriterier for optagelse i stx.

Kun de TD-godkendte elever kan altså starte i den 4-årige klasse, både TD-godkendte og ESAA- godkendte elever kan starte i den 3-årige klasse.


ESAA-elev

redAarow  ESAA pixi-bog 2018/19


For at få fri til morgentræning, er det afgørende, at du vælger en af følgende to studieretninger:

se-studieretningen: Samfundsfag A, engelsk A

redAarow  se-studieretningen

 

bk-studieretningen: Biologi A,  kemi B

redAarow   bk-studieretningen

   

www.marselisborg-gym.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.
×