Besøg fra Spanien

20. august 2015 af Aud Nørgaard
Besøg fra vores kontaktskole i Santa Cruz de La Palma

Den 20. august havde vi besøg fra Spanien. Francisco Camacho Perez, som er lærer på vores kontaktskole i Santa Cruz de La Palma, var her med sin familie.

Aud Nørgaard, Arvid Bech og Francisco Camacho Perez

Francisco var meget begejstret for vores flotte skole, både arkitektur, omgivelserne og stemningen. De åbne klasseværelser i den nye undervisningsfløj gjorde stort indtryk.


Her er på spansk Francisco's oplevelse af besøget på Marselisborg Gymnasium:

"Invitados por Aud, profesora de español en el Marselisborg Gymnasium, el pasado jueves visitamos las instalaciones de este instituto en Aahrus. La acogida fue fantástica: fuimos recibidos por Arvid Bech, director del Centro, en su despacho y estuvimos acompañados tanto por Aud como Sebastian, profesor de historia.
Posteriormente, Aud nos acompañó en un recorrido por todas las instalaciones del edificio y cada una de ellas nos fue sorprendiendo más y más: la amplitud del espacio, la bien cuidada estética de todo lo que hay dentro del centro, las aulas, el polideportivo cubierto, el salón de actos, los laboratorios, etc., etc., espacios que deben crear en su alumnado un alto grado de positividad.
También nos sorprendió la distribución de las aulas, el horario personalizado que tienen los alumnos, las tutorías, la libertad de poder encontrarte una clase perfectamente estructurada en cualquier lugar del centro (clases abiertas) y su enorme y moderna biblioteca.
Notamos que todas las reformas que se han hecho han seguido un programa de acciones muy bien estudiado, en el que todo el trabajo arquitectónico y organizativo del centro favorece a que éste funcione de una manera equilibrada, armónica y con clara predisposición a la llegada de nuevo alumnado y a que el que actualmente se encuentra en él pueda desarrollar sus potenciales al máximo.
Por todo ello, sólo podemos felicitar la labor de Arvid Bech y su equipo, así como a todo el claustro de profesores, que han conseguido un centro moderno, atractivo y a la vanguardia en la enseñanza."


Oversættelse af Francisco Camachos beskrivelse af sine indtryk fra besøget:

"Inviteret af Aud, spansklærer på Marselisborg Gymnasium, besøgte vi sidste torsdag dette gymnasium i Århus. Modtagelsen var fantastisk: vi blev modtaget af Arvid Bech, som er rektor på gymnasiet på hans kontor, vi var sammen med både Aud og Sebastian, som er historielærer.

Senere fulgte Aud os på en rundtur på de nye bygningerne og hver af disse overraskede os mere og mere: mængden af plads, den velgennemtænkte æstetik i alt som var inde på skolen, klasselokalerne, indendørshallen, kantineområdet, faglokalerne osv. osv. , områder som bør skabe en høj grad af positivitet blandt eleverne.

Vi var også overraskede over indretningen af lokalerne, og at eleverne har deres eget skema, vejledningen, friheden når man står over for en fuldstændig struktureret time overalt på skolen (åbne klasselokaler) og det enorme og moderne bibliotek.

Vi bemærkede at alle ændringer som er blevet lavet har fulgt et meget grundigt handlingsprogram, hvori alt skolens arkitektoniske og organisatoriske arbejde fremmer at denne fungerer på en ligevægtig, harmonisk måde og bereder vejen for de nytilkomne elever, og som gør det muligt for hvem der befinder sig der at udvikle sit fulde potentiale.

På grund af alt det, kan vi kun lykønske Arvid Bech og hans hold samt alle lærerene, der har opnået en moderne, attraktivt skole, som er på forkant i undervisningen."

Oversat af 3es, der i foråret 2015 var på studierejse til La Palma.
Dagsrapporter fra turen kan ses på hjemmesiden under Undervisning


www.marselisborg-gym.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.
×