Grundforløbet i 1g

Når du begynder i gymnasiet, er der meget nyt, du skal forholde dig til. Nye kammerater, fagene, lærerne, lokalerne, IT-værktøjerne og meget mere. For at få tre gode gymnasieår, både fagligt og socialt, er det vigtigt at komme rigtig godt fra start!     

Introgrupper

I grundforløbet bliver du klædt godt på til at træffe det rette studieretningsvalg. Du kommer først til at kende dine klassekammerater, når alle har valgt studieretning. For at sikre, at du indtil da, kommer til at føle dig tryg blandt kendte ansigter, opretter vi på Marselisborg såkaldte introgrupper med ca. 15 elever, der skal være sammen i de fleste timer i grundforløbet. med den struktur kommer du også til at lære mange andre fra årgangen at kende, så det bliver nemmere at starte i de endelige studieretningsklasser. Introgrupperne kombineres nemlig to og to i hold til faglig undervisning. Forvirret? ikke når du har set denne video:


 

Bemærk: 

Krea-fagene er fagene 

Arkitektur og design, billedkunst, drama, musik og mediefag 

(Arkitektur og design nævnes ikke i filmen)


Første skoledag

Første skoledag skal du møde klokken 11.15 foran skolens hovedindgang. Her står din introgruppes tutorer klar til at tage imod dig og resten af din introgruppe - kig efter et banner med din gruppes navn. Tutorer er elever fra 2g eller 3g, der er knyttet til din introgruppe for at hjælpe jer med at falde til på skolen. Når I alle er samlet foran skolen, går I til et klasselokale i den fløj, hvor alle 1g'ere kommer til at have det meste af deres undervisning i grundforløbet.

Efter en kort introduktion i introgrupperne samles alle 1g'ere i skolens kantine, hvor rektor og skolens ansatte vil byde jer velkommen på Marselisborg Gymnasium.

Tilbage i introgruppen skal I nu møde jeres introlærer, der vil hjælpe jer med at lære hinanden lidt bedre at kende og fortælle jer om grundforløbet og om jeres skema i de kommende dage. Introlæreren kommer I til at møde flere gange til intromøder og også på introturen.


De første uger

Som en del af grundforløbet på stx skal du have både Almen Sprogforståelse, der forkortes "AP" og naturvidenskabeligt grundforløb, der forkortes "NV". AP er et samarbejde mellem sprogfagene, hvor du bl.a. skal lære en del grammatik og lidt latin, mens naturvidenskabeligt grundforløb er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag, hvor der arbejdes med et konkret emne, men også med de metoder, man bruger, når der eksperimenteres og data efterfølgende skal behandles.

Og så skal du lære de andre elever i din introgruppe og dine nye omgivelser at kende, og der skal etableres et godt læringsmiljø. Derfor er der arrangeret intromøder og en introtur til Sletten.


Resten af grundforløbet

I grundforløbet møder du også andre fag end NV og AP, nemlig engelsk, matematik, samfundsfag, dansk, andet fremmedsprog (tysk, spansk eller frandk) og det kunstneriske fag (drama, billedkunst, musik eller mediefag). Desuden vil der være hele studieretningsdage, hvor du kan vælge at opleve en dag på de studieretninger, du overvejer at vælge.

I forbindelse med studieretningsvalget, vil du få en samtale med en af vores studievejledere om dine interesser, ønsker og tanker om fremtiden på gymnasiet, og vi inviterer også dig og dine forældre til et aftenarrangement, hvor vi fortæller om de forskellige studieretninger.


Intromøder

I løbet af introforløbet er der en række intromøder, hvor I lærer skolen og miljøet bedre at kende. Det er trivselslæreren, der står for intromøderne, der har forskellige temaer/emner lige fra skole o-løb og klasse-quiz til planlægning af introturen til Sletten.


Introtur

redAarow introturen kommer din introtur til Sletten sammen med andre introgrupper, hvor I skal bo i telt, lave mad på bål og hygge jer. Når I efter grundforløbet er fordelt på studieretningsklasser, arrangerer vi også en overnatning, for det er en rigtig god måde at komme til at lære hinanden bedre at kende på.  

     

Introgruppens dag

Introgruppens dag er en eftermiddag I selv planlægger, hvor introgruppen har fri til middag til en social aktivitet. Det kan være en tur i Mindeparken med rundboldbattet eller en tur på stranden. Tutorerne vil hjælpe jer med at planlægge denne dag.


Introsold

På Marselisborg Gymnasium kaldes fester for "solder". Det første sold er kun for jer nye 1g'ere, og det ligger allerede i starte af september.


Overblik over grundforløbet:www.marselisborg-gym.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.
×