Bestyrelse

Den overordnede ledelse af Marselisborg Gymnasium ligger hos skolens bestyrelse, mens den daglige ledelse varetages af skolens rektor i samarbejde med vicerektor og to uddannelsesledere.

I henhold til vedtægterne består bestyrelsen af i alt ni medlemmer, fordelt med fem udefrakommende, to medarbejder og to elever. Eleverne udpeges af elevrådet, og medarbejderne (som hidtil har været lærere) vælges af og blandt samtlige skolens medarbejdere. 

Af de fem udefrakommende medlemmer udpeges ét af Aarhus byråd, medens de fire øvrige udpeges af et såkaldt udpegningsråd. Da det er et ministerielt krav, at der blandt de udefrakommende medlemmer skal være personer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor, omfatter udpegningsrådet blandt andet borgmesteren i Aarhus, rektor for Aarhus Universitet og formanden for Erhverv Aarhus. 

Den nuværende bestyrelse tiltrådte den 1. maj 2014 og er den tredje bestyrelse, siden Marselisborg Gymnasium overgik til selveje den 1. januar 2007. Med undtagelse af elevrepræsentanterne – hvor der af naturlige årsager er stor udskiftning – har sammensætningen af de tre bestyrelser været præget af betydelig kontinuitet. Den nuværende bestyrelse omfatter således ikke færre end fire medlemmer, der har været med helt fra starten.

Kompetencekravene til bestyrelsens medlemmer er i den nuværende bestyrelse honoreret på følgende måde
  • Lars Fournais, forhenværende administrerende direktør i Brødrene Dahl
  • Kjeld Holm, forhenværende biskop i Aarhus
  • Morten Pless, sekretariatschef på Aarhus Universitet og formand for Socialdemokraterne i Aarhus
  • Marianne Rosenholm, forhenværende skoleleder og områdechef i Børn og Unge i Aarhus Kommune
  • Erik Meineche Schmidt, forhenværende dekan på Aarhus Universitet
  • Kjeld Knudsen Jensen, lærer og tillidsmand for skolens lærere
  • Stine Nue Mikkelsen, lærer
  • Johanne Juul Petersen, elev i 2mx
  • Louise Sandahl Mortensen, elev i 2se2

   

www.marselisborg-gym.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.
×