Beredskabsplan

redAarow Beredskabsplan pdf


Institutions adresse:       

Marselisborg Gymnasium

Birketinget 9

8000 Århus C


Leder:

Rektor Kirsten Skov


Funktion:  

Marselisborg Gymnasium er en uddannelsesinstitution der underviser unge i alderen 16 til 19 år. Skolen har ca. 750 elever og ca. 100 ansatte.

Undervisning forgår mellem 8.00 og 16.30


Bygninger: 

Hovedbygning er på 5870 m². Den er på 5 etager inkl. kælder.

Faglokaler befinder sig i alle etager i den gule tilbygning hvor derundervises i biologi, fysik og kemi, med tilhørende kemikalier og iltflasker. På en normal skoledag kan der befinde sig ca. 580 elever og 50 ansatte i bygningerne.

Den ny tilbygning er på 1885 m2. Den er på 3 etager inkl. kælder som anvendes til depot. De øvrige etager rummer 18 undervisningslokaler, hvor 4 af dem er åbne undervisningslokaler og 1 er faglokale for billedkunst. På en normal skoledag vil der befinde sig ca. 390 elever og ca. 14 ansatte. 

Den gamle bygning eller den gamle skole er på 300m² i 2 etager ogrummer bogdepot og diverse kontorer.

På en normal skoledag vil der befinde sig ca. 6 ansatte

Multihal er på 1455 m2. På en normal skoledag vil der befinde sig ca.

50 elever (2 idrætshold) plus 3-4 ansatte

Fællesområder i sammenbygning med den gamle hovedbygning er på668 m2 dvs. kantinen.

       

Formål:
Målet med beredskabsplanen er at sikre, at der ikke sker personskade ved ulykker og lette redningsarbejde for personer og bygninger.


Ansvar:
Arbejdsmiljøgruppen som består af  rektor Kirsten Skov, pedel Søren Laursen og skolens arbejdsmiljøsrepræsentanter Frank Borum og Barbara Walther von Loebenstein er ansvarlig for vedligeholdelse og justering af beredskabsplanen.


Beredskabsorganisation:
Beredskabsledelse bestå af arbejdsmiljøgruppen.Alle lokaler er forsynet med brandinstruks og evakueringsinstruks.
Varslingssystemet afprøves to gang pr. år.


Personale:
I tilfælde af brand eller anden form for ulykke er personalet instrueret i at sikre en hurtig evakuering af bygningen. Det gælder også barrikadering i tilfælde af skyderi.


Evakuering:
I alle lokaler er der ophængt en brandinstruks og evakueringsinstruks


Orientering:
Ved ulykker orienterer rektor via pressen, skolens hjemmeside og intranet elever, forældre og personale.


Genhusning:
Beredskabsledelsen og administration vil bestræbe sig på at undervisning kan genoptages hurtigst muligt.


Debriefing:
Efter en brand eller ulykke indkalder rektor til et møde med personalet. Handlingsforløbet gennemgås og behov for hjælp vurderes.


Bilag:
Brandinstruks
Evakueringsinstruks (opslag i lokalerne)
Barrikaderingsinstruks
Brand og evakueringsplan til personalet

www.marselisborg-gym.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.
×